Про Асоціацію

Місія та завдання Асоціації

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» (далі – Асоціація) є добровільним неприбутковим об’єднанням органів місцевого самоврядування, які використовують інтерактивну платформу «Відкрите місто».

Місія Асоціації полягає у задоволенні потреб органів самоврядування у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, обміні досвідом з українськими та закордонними партнерами у сфері розвитку електронного врядування та електронної демократії, а також у розвиткові інтерактивної платформи «Відкрите місто».

Основні завдання Асоціації:

  • сприяння впровадженню нових технологій комунікації органів влади з громадянами;
  • налагодження співпраці між членами Асоціації та громадськими організаціями в реалізації спільних проектів;
  • спільна підтримка членами Асоціації інтерактивної платформи «Відкрите місто» та розвиток нових її функцій;
  • розвиток міжнародного співробітництва з метою запозичення досвіду забезпечення відкритості та прозорості у роботі органів місцевого самоврядування через впровадження інструментів електронної демократії та електронного врядування.

Історія Асоціації

Першим кроком до створення Асоціації стало прийняття 27 лютого 2015 р. спільного Меморандуму під час всеукраїнської наради партнерів з розвитку проекту «Відкрите місто» у м. Луцьк,  у якому було задекларовано прагнення представників органів місцевого самоврядування, комунальних установ та громадських організацій, що беруть участь у впровадженні платформи «Відкрите місто» до об’єднання зусиль в розвитку механізмів електронної демократії та електронного врядування.

Вже 1 жовтня 2015 р. в м. Києві відбулися Установчі збори Асоціації, засновниками якої виступили 9 міст та 1 селище з різних регіонів України, які використовують інтерактивну платформу «Відкрите місто» 

Асоціацію було зареєстровано в органах юстиції 3 грудня 2015 р.


Більше інформації на сайті Асоціації відкритих міст