Органи управління

Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори Асоціації. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються не рідше одного разу на рік.

У період між засіданнями Загальних зборів Асоціації вищим керівним органом Асоціації є Правління Асоціації. Правління Асоціації приймає рішення з усіх питань діяльності Асоціації, за виключенням тих, які віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів.

Президент Асоціації - Чернівецький міський голова, Каспрук Олексій Павлович.

Президент Асоціації є вищою посадовою особою Асоціації. Президент Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації строком на два роки. Президентом Асоціації може бути обраний міський, селищний, сільський голова, що представляє орган місцевого самоврядування – члена Асоціації.

Віце-президентом Асоціації - міський голова Тростянця п. Юрій Бова.

Віце-президент Асоціації обирається Загальними Зборами Асоціації з числа представників членів Асоціації. У разі відсутності Президента Асоціації його повноваження виконує віце-президент Асоціації.

Виконавчим директором на Установчих зборах було обрано Михайла Находа, голову громадської організації «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу», яка є національним координатором проекту «Відкрите місто».

Виконавча дирекція Асоціації є постійно діючим органом управління, який утворюється Виконавчим директором для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Асоціації, її керівних органів, реалізації їх рішень, надання послуг органам місцевого самоврядування з питань.

 

Контакти:

Виконавча дирекція «Асоціації відкритих міст»

вул. Ковельська, 2, 4-пов, офіс 10,

43000, м. Луцьк,

тел. 0332 78-82-90, моб. 067 332-64-14, 050 844-05-21

E-mail: [email protected]

Facebook: http://www.facebook.com/opencityassociation/Про асоціацію

Діяльність і проекти

Як приєднатись?